Sköld KBT

Sköld KBT erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling för de flesta förekommande svårigheterna när det gäller psykisk ohälsa. Det kan handla om allt från ångestproblematik, depression, ätstörningsproblematik, stress- och utmattning till aktuella kriser eller genomgångna trauman. Kanske kämpar Du med en dålig självkänsla eller svidande självkritik, svårigheter att hantera ilska eller andra starka känslor.

Att vara människa är att vara i relation och när viktiga relationer skaver blir vi sårbara. Många gånger klarar vi att lösa relationsproblem på egen hand men ibland behöver vi hjälp av någon utomstående. På mottagningen kan Du/Ni få hjälp med gemensamma samtal och vid behov specifik parterapi.

 

Marie Sköld
Marie Sköld

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot Kognitiv- beteendeterapi (KBT). På mottagningen arbetar jag med såväl traditionell KBT som med ACT och Schematerapi.