Om Sköld KBT

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor i olika sammanhang. Jag har ett förflutet som psykologilärare (Fil.kand. i Beteendevetenskap 1983, Doktorand/pedagogik LiU 1987-1990, Lärarexamen, LiU 1996) på Valla folkhögskola där jag arbetade i nära tio år. Det var fantastiska år men mitt intresse för psykologisk behandling växte sig allt större och jag tog beslutet att vidareutbilda mig till Legitimerad psykoterapeut (examen LiU, 2016). Sedan 2023 är jag certifierad Schematerapeut (Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi).

Större delen av mitt yrkesliv har jag således ägnat åt psykologisk behandling och de senaste sexton åren har jag varit verksam som samtalsbehandlare/Leg. Psykoterapeut inom primärvården i Östergötland. Tidigare har jag arbetat med krigsdrabbade under några år (Flyktingmottagning, Kinda kommun) och en period även med missbruksproblematik (Kärnan behandlingshem, Gusum).

Under 2017 startade jag min privata mottagning där behandlingen sker med KBT som huvudsaklig teoretisk grund. Här har jag friheten att ta emot människor i olika åldrar och med en varierad problematik, enskilda såväl som par eller familjer vid behov.

För dig/er som söker behandling är det en trygghet att veta att ”Legitimerad psykoterapeut” är en skyddad yrkestitel. Legitimationen innebär att psykoterapeuten godkänts av Socialstyrelsen för yrkesutövningen och att denne garanteras uppfylla en bestämd kunskapsnivå samt omfattas av tystnadsplikt, sekretess, dokumentations- och journalföringslagen.

Jag är medlem i:

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)

Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier (sfKBT).

Referenser kan lämnas om så önskas.