KBT

KBT

All behandling på mottagningen utgår huvudsakligen från Kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en behandling med gott vetenskapligt stöd för ett stort antal psykologiska problem och som rekommenderas av Socialstyrelsen (2017) i de nationella riktlinjerna för ångest och depressionsbehandling.

Vad kan man få för behandling hos Sköld KBT?

För de av er som söker en specifik behandlingsinriktning vill jag berätta att jag är vidareutbildad inom ACT (Acceptance- and Comittment Therapy) samt Schematerapi (en terapiform för mer komplex problematik och som utgår från KBT med inslag från Anknytningsteori och Gestaltterapi). Sedan 2023 är jag certifierad Schematerapeut.

I parterapier arbetar jag företrädesvis med IBCT (Integrerad beteendeterapi för par) som kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier för att nå uppsatta mål med terapin.

Hur går KBT till i praktiken?

Hur en behandling formas beror naturligtvis på vad behovet är, om du är ensam eller kommer med någon partner/anhörig/annan. Ändå finns det några saker som kan nämnas som präglar de allra flesta KBT behandlingar.

KBT är ett genuint teamarbete mellan klient och behandlare. Du/Ni är experten på dig/er och terapeuten på behandlingsmetoden. Tillsammans utforskar vi hur dina/era problem gestaltar sig, vad som bidrar till att de vidmakthålls och vilka metoder och tekniker som bäst kan hjälpa dig må bättre och fungera bättre på lång sikt. Det är självklart du/ni som bestämmer fokus och mål för behandlingen. Behandlingsplanen styr sedan det fortsatta arbetet och utvärderas kontinuerligt.

Behandlingen avslutas med att vi tillsammans gör en vidmakthållandeplan som syftar till att ge stöd och riktning för ditt fortsatta arbete på egen hand. Här samlar vi dina lärdomar, hjälpsamma förhållningssätt och redskap men även en plan för eventuella bakslag.

Söker du behandling/samtal för egen del kan det vara bra att veta att anhöriga är välkomna att delta under sessioner om du så önskar. Det är också vanligt förekommande med samarbete med andra vårdgivare (läkare på din VC, Företagshälsovård) eller arbetsgivare i förekommande fall. Det är alltid dina behov och önskningar som är i fokus.