Psykisk ohälsa

Det är få förunnat oss människor att gå genom livet utan att någon gång hamna i ett dåligt psykiskt mående. Många gånger reder vi ut våra svårigheter på egen hand, kanske med hjälp av någon vän eller familj, men ibland kan vi uppleva ett behov av att få stöd och hjälp av någon utomstående. Kanske av någon professionell.

Ångest och stress

Här på mottagningen kan Du få hjälp med de flesta förekommande svårigheterna när det gäller psykisk ohälsa. Det kan handla om allt från ångestproblematik av olika slag (exempelvis panikångest, generaliserad ångest, hälsoångest, tvång, specifik fobi, social ångest), depression, ätstörningsproblematik, stress- och utmattning till aktuella kriser eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Livsproblem

Alla problem låter sig inte så lätt sättas etikett på utan kan benämnas som livsproblem i största allmänhet. Det kan handla om svårigheter att hantera konflikter, ilska eller andra starka känslor. Kanske upplever du att du tappat livskompassen och riktningen i livet eller tampas med en dålig självkänsla eller svidande självkritik?

Problematiska livsmönster

Kanhända har du prövat psykologisk behandling/KBT i omgångar men återfaller i tidigare livsmönster trots dina ansträngningar? På mottagningen kan du få hjälp med en ökad insikt i, och förståelse för, egna mönster och med att hitta strategier för att leva livet i större överensstämmelse med dina önskningar och behov.